Pikir itu pelita hati

Pikir itu pelita hati

Arti peribahasa :

  1. Orang yang menggunakan otaknya untuk berfikir akan selalu dapat mengatasi kesukaran yang dihadapinya

  2. Menggunakan akal budi dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik menjadikan seseorang lebih bijaksana