Pahamnya bagai getah air

Pahamnya bagai getah air

Arti peribahasa :

Seseorang yang berpendirian berubah-ubah