Menggunting dalam lipatan

Menggunting dalam lipatan

Arti peribahasa :

Mencelakakan atau menipu kawan sendiri atau berkhianat