Indah kabar dari rupa

Indah kabar dari rupa

Arti peribahasa :

Suatu kabar berita yang dilebih-lebihkan daripada yang sesungguhnya