Ijuk tidak bersagar lurah tidak berbatu

Ijuk tidak bersagar lurah tidak berbatu

Arti peribahasa :

Tidak mempunyai keluarga yang terpandang atau disegani orang lain