Ibarat kutu boleh di selisik

Ibarat kutu boleh di selisik

Arti peribahasa :

Walau rapat-rapat merahasiakan hal buruk, lama kelamaan pasti diketahui juga

[wpbsearch]