Hidup kayu berbuah hidup manusia biar berjasa

Hidup kayu berbuah hidup manusia biar berjasa

Arti peribahasa :

Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat