Hidup dua muara

Hidup dua muara

Arti peribahasa :

Mempunyai dua macam mata pencaharian atau hidup denga dua pekerjaan