Gedang sebagai dilambuk-lambuk tinggi sebagai dijunjung

Gedang sebagai dilambuk-lambuk tinggi sebagai dijunjung

Arti peribahasa :

Membesar-besarkan diri sendiri dengan suatu kelebihan yang tidak dimiliki