Gaharu dibakar kemenyan berbau

Gaharu dibakar kemenyan berbau

Arti peribahasa :

Orang yang berusaha menunjukan kelebihannya agar mendapat kepercayaan