Embacang buruk kulit

Embacang buruk kulit

Arti peribahas :

Penampilannya kelihatany seperti tidak baik, namun sebenarnya sangat baik