Elok palut pengebat kurang

Elok palut pengebat kurang - (palut = balut, bungkus; kebat = ikat)

Arti peribahasa :

Tampaknya bagus, tetapi sebenarnya masih belum baik