Duduk berkisar tegak berpaling

Duduk berkisar tegak berpaling

Arti peribahasa :

Memungkiri apa yang pernah dikatakan dulu