Besar Pasak Daripada Tiang

Besar Pasak Daripada Tiang

Arti peribahasa :

Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan