Berkelahi dalam kepuk

Berkelahi dalam kepuk

Arti peribahasa :

Masalah atau perkara yang sulit untuk diselesaikan