Berkata peliharakan lidah berjalan peliharakan aku

Berkata peliharakan lidah berjalan peliharakan aku

Arti peribahasa :

Hendaknya selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan