Bagai menulis di atas air

Bagai menulis di atas air

Arti peribahasa :

  1. Melakukan perkerjaan yang sangat sukar atau membawa mustahil

  2. Melakukan perkerjaan yang sia-sia