Bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing

Bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing

Arti peribahasa :

Tidak ada kata mufakat pada suatu perbincangan